IVC Filter Søksmål Oppgjør | juli 2019 Update

Inferior vena cava» IVC » filtre er ment å fange blodpropp før de har mulighet til å nå hjertet og lungene. Nylige studier viser AT IVC-filtre kanskje ikke er effektive. Blodproppfiltrene har også vært forbundet med økt risiko for komplikasjoner og skade. Tusenvis av pasienter landsomfattende har allerede innlevert søksmål for å gjenopprette erstatning for skade forårsaket av defekte IVC-filtre.

IVC Filter Søksmål Oppgjør Beløp-Bard IVC, Cook IVC

Defekte IVC filtre har forårsaket tusenvis av skader. MANGE IVC filter produsenter, inkludert Cook Medical, Cr Bard Og Boston Scientific, blir nå saksøkt for uaktsomhet i design, produksjon og markedsføring av disse farlige enhetene. Nedenfor dekker vi ivc filter oppgjør utbetalingsbeløp.

C. R. Bard Søksmål, Jury Dommer, Og Oppgjør

Søksmål mot C. R. Bard Inc. Har blitt konsolidert I MDLs i mange stater, inkludert Arizona, Michigan og Nevada. Disse søksmålene involverer mange Av Bards IVC-filtre, inkludert følgende enheter:

 • Denali
 • Eclipse
 • G2
 • G2 Express
 • Simon Nitinol
 • Meridian, og
 • Gjenoppretting.

Kontakt Rosen Injury Advokater hvis du hadde ELLER har En Bard IVC filter. Du kan ha rett til erstatning for tidligere, nåværende eller fremtidige skader.

Booker v. Bard: I 2007 mottok Sherri Booker Et bard G2 IVC filterimplantat for å redusere risikoen for blodpropper. IVC-enheten brøt i 2009. Metallskår fra IVC-filteret reiste til og la seg i hjertet hennes. Booker krevde åpen hjerteoperasjon for å reparere skader og fjerne den ødelagte enheten.

Kirurger var ikke i stand til å hente alle bitene. Booker har fortsatt skår Av G2-enheten i hjertet og lider komplikasjoner daglig. I 2018 bestemte en jury At Bard uaktsomt ikke hadde advart Booker om risiko forbundet Med G2-filteret.

IVC Filter Award: Booker ble tildelt $3,6 millioner i erstatning for HENNES IVC filter skader. Prisen inkluderte $ 2 millioner straffende skader, ment å straffe Bard for sin oppførsel.

Davis v. Bard: Lisa Davis mottok Et Bard G2 filterimplantat i 2006. Enheten brøt i 2008 og reiste til hjertet hennes. Hun har lidd alvorlige og helsemessige komplikasjoner for det siste tiåret. Bard avgjort saken privat I Mars 2013.

Vlasvich v. Bard: Vlasvich mottok Et Bard G2 IVC filterimplantat i 2009. I 2011 brukte tre av de tolv eikene til å sikre enheten til venen brukket og reiste til hjertet hennes. Hun krevde åpen hjerteoperasjon, men legene kunne bare fjerne en av eikene trygt. Bard avgjort saken privat i januar 2015.

Phillips v. Bard: Phillips mottok Et Bard IVC filterimplantat i 2005. Metallfragmenter reiste til og perforerte hjertet hans da enheten brøt i 2010. Saken gikk til rettssak, Men Bard slutt tilbød seg å bosette seg privat 10 dager etter at det begynte.

Cook Medical Søksmål, Jury Dommer, Og Bosetninger

Mer enn 2000 IVC filter søksmål har blitt arkivert mot Cook Medical, Inc. De fleste av disse søksmålene involverer selskapets hentbare filtre, inkludert følgende enheter:

 • Cook Celect
 • Cook Celect Platinum
 • Gunther Tulip, og
 • Gunther Tulip MReye.

Kontakt VÅRE IVC filter injury advokater hvis du hadde Eller har En Kokk Medisinsk IVC filter. Du kan ha rett til erstatning for tidligere, nåværende eller fremtidige skader.

Pavlok v. Cook: Pavlok mottok Et gjenvinnbart Celect IVC filterimplantat i 2015. Legene forsøkte å fjerne enheten når risikoen for blodpropper hadde gått, omtrent syv uker etter implantasjon. Imidlertid oppdaget de at enheten hadde punktert aorta og tynntarm før de ble lagt inn i mannens nyrevein. Det tok tre operasjoner for å fjerne hele enheten. Pavlok har omfattende kirurgiske arr og har nå økt risiko for å utvikle spinal stenose.

Ivc Filter Award: Pavlok ble tildelt $1,2 millioner i erstatning for skader knyttet til det defekte Cook Medical IVC filter.

Boston Scientific Søksmål Og Bosetninger

Boston Scientific har også blitt navngitt i FLERE IVC filter søksmål. De fleste av søksmålene har involvert permanent Greenfield IVC filter.

Milan v. Boston Scientific: Katherine Milan mottok Et Greenfield IVC filterimplantat i 2005. I 2010 begynte hun å oppleve alvorlig smerte i magen og låret. Legene oppdaget AT IVC-filteret hadde blitt tilstoppet og blokkert med blodpropper. Saken har blitt konsolidert i EN MDL I Illinois.

Ratliff v. Boston Scientific: Ratliff mottok Et Greenfield IVC filterimplantat i 2004 for å forhindre blodpropper etter at hun ble diagnostisert med dyp venetrombose (DVT). I 2013, mens han jobbet som langdistanse lastebilsjåfør, feilet enheten, punkterte hennes vena cava og forårsaket intern blødning. Ratliff overlevde ikke skadene. En obduksjon bekreftet at hennes død var forårsaket av » perforering av inferior vena cava Av Greenfield Filter med retroperitoneal blødning.»I 2017, Boston Scientific privat avgjort urettmessig død søksmål.

Kontakt Rosen Injury Advokater hvis du hadde ELLER har EN IVC filter produsert Av Boston Scientific. Du kan ha rett til erstatning for tidligere, nåværende eller fremtidige skader.

Hvorfor Er Folk Filing IVC Filter Søksmål?

Farmasøytiske selskaper og produsenter av medisinsk utstyr må sørge for at produktene de lager er trygge. Bedrifter har også et ansvar for å gi advarsler om eventuelle risikoer som kan være forbundet med normal bruk av en enhet. Når du er skadet på grunn av en defekt eller farlig enhet, har du rett til å holde produsenten ansvarlig.

Mer enn 8000 IVC filter søksmål er for tiden venter i føderale domstoler over hele landet. De aller fleste av disse søksmålene hevder at enhetene er defekte, og at produsenter ikke klarte å advare pasienter om mulige farer og farer.

spesifikt, søksmål som involverer dårligere vena cava filtre har påstått:

 • IVC-filtre er defekt designet og produsert
 • IVC-filtre skaper en urimelig risiko for organperforasjon
 • IVC-filtre har en urimelig risiko for oppsprekking og/eller migrering, og
 • Farmasøytiske selskaper har unnlatt å advare leger og pasienter om potensielle risikoer.

C. R. Bard Inc. har også blitt anklaget for å smi godkjenningssignaturer PÅ FDA-dokumenter og forsettlig begrave forskning som viser AT IVC-filtre er farlige.

Ukjente Risikoer

Studier viser nå at risikoen forbundet MED IVC-filterbruk oppveier fordelene. FAKTISK HAR FDA gitt ut to separate råd for å advare pasienter om risiko forbundet med IVC filterimplantater. Mange pasienter har rapportert AT DERES IVC-filtre har brutt, migrert og / eller vippet etter implantasjon. Dette kan ha potensielt livstruende konsekvenser. Metallfragmenter kan reise gjennom blodet, nå hjertet eller lungene, og forårsake alvorlig skade. I noen tilfeller kan komplikasjoner som stammer FRA EN IVC filter enhet være dødelig.

Gjenfinnbare IVC-Filterkomplikasjoner

DET finnes to TYPER IVC-filtre: permanente og gjenfinnbare. Gjenvinnbare filtre er ment for midlertidig bruk. Dessverre har gjenvinnbare enheter vært forbundet med mer enn 900 uønskede helsehendelser. Gjenvinnbare enheter er oppsprekking, løsne, og migrere på alarmerende priser.

MANGE GJENFINNBARE IVC filterskader oppstår fordi enhetene er igjen inne i kroppen for lenge. I 2014 utstedte FDA et rådgivende råd som foreslo at alle gjenvinnbare filtre skulle fjernes fra kroppen mellom 29 og 54 dager etter implantasjon. En studie fant at mindre enn 9 prosent av gjenvinnbare enheter faktisk ble fjernet fra pasienter innen denne tidsrammen. Resultatet? Økt risiko for uønskede helsehendelser og komplikasjoner under fjerning.

loven gir beskyttelse hvis du er skadet på grunn av en defekt eller farlig medisinsk utstyr. Filing EN IVC filter søksmål kan tillate deg å gjenopprette sårt tiltrengt kompensasjon for eventuelle skader du har lidd. Kontakt Rosen Skadeadvokater for å finne ut hvordan vårt juridiske team kan hjelpe deg med å få pengene du fortjener.

Risiko Forbundet MED IVC Filter Enheter

Forskning viser nå at DET er mange helserisiko forbundet MED IVC filter enheter. Disse inkluderer:

 • Indre blødninger
 • organskade
 • Perforering av vener eller arterier
 • Allergisk reaksjon
 • Infeksjon
 • Blåmerker på stikkstedet
 • Arrdannelse i vena cava inferior (IVC), som forbyr fjerning
 • blodpropp interferens
 • redusert blodstrøm
 • skade på blodkar
 • dyp venetrombose (Dvt) og
 • Død.

har DU ET IVC-filter? Oppsøk lege umiddelbart hvis du begynner å oppleve uønskede helsehendelser. Tegn PÅ IVC filterskade kan omfatte:

 • Smerte
 • Kvalme
 • Oppkast
 • Nummenhet eller kulde i lemmene, og
 • brystsmerter.

Rask legehjelp kan være nødvendig for å begrense skaden forårsaket av et defekt blodproppfilter. Hvis venstre ubehandlet, komplikasjoner forårsaket AV IVC filter kan være dødelig.

Hvorfor BRUKES IVC-Filtre?

IVC filtre er små medisinske enheter som er utformet for å stoppe blodpropp fra å nå hjertet og lungene. Den lille, edderkopplignende enheten er implantert i den dårligere vena cava, en stor vene som bærer blod fra beina til hjertet. Blod går rett gjennom filteret, men eventuelle klumper som dannes blir fast i enheten.

du kan være kandidat for ET IVC-filter hvis du har økt risiko for å utvikle blodpropper fordi du:

 • har blitt diagnostisert MED DVT eller PE
 • nylig operert eller født
 • har vært involvert i en traumatisk ulykke
 • har begrenset mobilitet
 • Reiser ofte og sitter i lange perioder, eller
 • Røyker eller er overvektige.

IVC-filtre er ikke den eneste måten å forhindre eller redusere blodpropper på. Faktisk har andre behandlinger, inkludert antikoagulantia og blodfortynnere, vist seg å være mye mer vellykkede. Noen pasienter kan imidlertid ikke tolerere disse medisinene. IVC filtre tilbyr en alternativ løsning når andre behandlinger vil true en pasient.

Gruppesøksmål vs. MDL Søksmål I IVC Filter Søksmål

Defekte IVC enheter har potensial til å skade tusenvis av mennesker. Som et resultat har mange lignende søksmål blitt arkivert over hele landet. Når det finnes så mange lignende tilfeller, er det to primære måter å håndtere volumet på: klassehandlinger og MDLs.

Gruppesøksmål: en gruppesøksmål er arkivert for å gjenopprette kompensasjon på vegne av mange ofre. Snarere enn hver enkelt offer forfølge kompensasjon på hans eller hennes egen, kan de bli med en klasse av andre ofre. For å kvalifisere som en klasse må fakta, omstendigheter og krav i de enkelte tilfellene være svært like.

MDL: IVC-filtre har potensial til å skade tusenvis av pasienter over hele landet. Hver av disse pasientene kan ha rett til å sende inn en søksmål for å gjenopprette kompensasjon. For å effektivisere sakene kan de konsolideres for å bli hørt i en enkelt domstol. Denne konsolideringen er kjent som multidistrikt søksmål. I de fleste tilfeller vil retten være i staten der saksøkte befinner seg.

de aller fleste IVC filter søksmål Er MDLs. De første tilfellene som skal prøves I EN MDL er kjent som bellwether tilfeller. Bellwether søksmål teste vannet og se hvordan resten av sakene vil trolig utfolde seg. Suksess i en bellwether rettssaken betyr ofte at ANDRE IVC filter søksmål I MDL vil også ha et vellykket resultat.

Har JEG EN IVC Filter Skade Søksmål?

Medisinsk utstyr skal gjøre livet ditt enklere og bidra til å holde deg trygg. DU ble fortalt AT IVC-filteret ville bidra til å forhindre potensielt dødelige blodpropper og lungeembolier. Det du ikke hadde forventet, var imidlertid at enheten ville sprekke, migrere eller vippe etter implantasjon. Dette er urimelige farer som kan sette helsen din i alvorlig fare. Du trenger ikke å lide konsekvensene på egen hånd.

Du kan ha rett TIL å sende INN EN IVC filter søksmål og gjenopprette kompensasjon hvis:

 • du mottok ET IVC-filterimplantat
 • blodproppfilteret brukket, migrerte, vippet eller forårsaket komplikasjoner
 • du har blitt skadet på en eller annen måte, og
 • selv i noen tilfeller hvis du ikke har opplevd noen symptomer.

Bare en erfaren IVC filter injury advokat vil kunne fortelle deg om DU har EN IVC filter sak. Kontakt Rosen Injury Advokater for å planlegge en gratis konsultasjon. Vi vurderer saken din, forklarer dine juridiske alternativer og svarer på spørsmålene du har. Ring nå for å komme i gang.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.