nieskuteczna pomoc adwokata (art. 3.850)

zwolnienie po skazaniu jest regulowane przez Florida Zasady postępowania karnego 3.850 i 3.800. Przepis 3.850 zwykle stosuje się, gdy nieefektywna pomoc adwokata, jednak nie jest to jedyny przypadek, gdy ma zastosowanie. Przepis 3.850 wniosek musi zostać złożony w ciągu dwóch lat od prawomocnego wyroku i wyroku. Chociaż istnieją pewne wyjątki od terminu, są one bardzo wąskie

, aby złożyć wniosek oparty na nieskutecznej pomocy adwokata, pozwany musi udowodnić, że adwokat nie udzielił skutecznej pomocy, a gdyby skuteczna pomoc została zaoferowana, wynik mógł być inny. Niektóre typowe formy nieskutecznej pomocy to niezłożenie właściwych wniosków przedsądowych, niezłożenie oferty w sprawie zarzutu, brak poinformowania kogoś o konsekwencjach zarzutu, brak zbadania uniewinniających świadków lub dowodów oraz brak zachowania prawa do odwołania. Częstym przypadkiem nieskutecznej pomocy adwokata jest sytuacja, gdy adwokat nie doradza pozwanemu, że zarzut może go skazać na deportację, jeśli nie jest obywatelem USA.

bez wykształcenia prawniczego nie wiadomo, gdzie szukać, rozważając, czy adwokat jest skuteczny. Dobry obrońca kryminalny przejrzy wszystkie dowody, stenogramy i wnioski w sprawie przy ustalaniu, czy poprzedni adwokat był nieskuteczny. Aby adwokat odniósł sukces, będzie potrzebował zarówno wiedzy z zakresu obowiązującego prawa, jak i doświadczenia Sądowego.

kolejny odpowiedni czas na złożenie wniosku o przepis 3.850 to czas, w którym pozwany nie zawarł ważnej ugody. Zarzut nie jest ważny, jeśli zarzut opierał się na fałszywych oświadczeniach adwokata wobec Klienta, zarzut nie był dobrowolny, zarzut opierał się na fałszywych obietnicach itp.

zasada 3.850 odnosi się również do twierdzeń, że istnieją nowe dowody. Nowe dowody to dowody, które nie mogły zostać odkryte podczas pierwotnego postępowania. Nie tylko dowody muszą być nieosiągalne podczas procesu, ale muszą również mieć zdolność do uzyskania innego wyniku. Przykładami nowych dowodów są recantacja świadków, dodatkowe dowody fizyczne, takie jak DNA lub odciski palców, lub odkrycie nowych świadków, którzy nie byli znani podczas pierwotnego postępowania.

zatrudniając adwokata do zwolnienia z wyroku po skazaniu, klient powinien czuć się komfortowo w swoim wyborze adwokata. Ważne jest, aby klient lub jego krewni spotkali się z adwokatem w celu odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości. Dobry adwokat najpierw przeanalizuje sprawę w celu ustalenia, czy istnieje odpowiedni problem, zanim zgodzi się na przygotowanie wniosku dla klienta.

po złożeniu wniosku oskarżony musi przysiąc, że treść wniosku jest prawdziwa. Jeśli zarzuty zawarte we wniosku są ważne, prokurator będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na piśmie. Sąd oddali wniosek pozwanego lub zażąda rozprawy w tej sprawie.

jeśli wniosek się powiedzie, sprawa nie zostaje oddalona. Oskarżony zostaje przywrócony do stanu, w którym byłby, gdyby nie zapadł prawomocny wyrok. Albo oskarżenie zostanie umorzone, albo proces odbędzie się ponownie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.