Definition: Vad är varumärkesvärde?

dela

varumärkesvärde: ett varumärkes ekonomiska värde

ofta kontrasterad med

varumärkeskapital: ett varumärkes styrka eller uppskattning; dess värde—positivt eller negativt—i icke-finansiella termer

andra definitioner från hela webben

”dollarn PREMIUM till följd av kundernas engagemang för ett varumärke och deras vilja att betala extra för det jämfört med ett generiskt erbjudande i samma kategori. Varumärkesvärde är det ekonomiska värdet som kan hänföras till varumärket, och det visar värdet av varumärket (eller portföljen av varumärken) som en del av ett företags immateriella tillgångar.”- brandchannel

” det totala finansiella värdet av varumärket” – Wikipedia

” det uppskattade finansiella värdet som alla varumärkets materiella och immateriella tillgångar ger till ett företag. Det används ofta för att styra varumärkesstrategi och göra fallet för varumärkesinvesteringar, och det visar vilken inverkan ett varumärke har på affärsresultat nu och i framtiden.”- OVO (definition för ”varumärkesvärdering”)

” ett varumärkes finansiella eget kapital.”- Ordboken för varumärke, Marty Neumeier (flytande byrå) (definition för ”varumärkesvärdering”)

”varumärkets ekonomiska värde.”- David Aaker (profet), i ”Brand Equity vs. Brand Value: Vad är skillnaden?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.